5 thành ngữ phổ biến trong cuộc sống

Bổ sung 5 thành ngữ mà người Mỹ hay dùng trong cuộc sống dưới đây vào vốn kiến thức ngoại ngữ của bạn nhé. Chắc chắn bạn sẽ ứng dụng được những thành ngữ này vào giao tiếp hàng ngày đấy.

http://image.eduvision.vn/news/2012/20120731/fckimage/01/9.jpg

1. In the red – trong đỏ…ý là viết bằng mực đỏ trong sổ sách… những con số không tốt = mắc nợ/ làm ăn lỗ. Từ này dùng cho làm ăn và kinh doanh.

VD: Our company is in the red so we cannot hire new employees.

After three months in business, the shop had to close down because it was in the red .

2. In the black – trong đen…là viết bằng mực đen trong sổ sách…mọi chuyện tốt.. = làm ăn tốt/ lời

VD:  We are happy that our business is finally in the black .

Although the economy is not good, our shop remains in the black .

3. Shoot the breeze – bắn gió …bên Mỹ họ không chém., họ dùng súng để bắn thôi….nghĩa là chém gió.

VD:  At lunch time, we like eat together and shoot the breeze .

We were shooting the breeze when the boss came to tell us to get back to work.

4. Rain or shine – nắng hoặc mưa..nghĩa là gió/lúc nào cũng được.

VD: Rain or shine , I will visit you this holiday.

The mail delivers to us rain or shine .

5. Sleep on it – ngủ trên nó…hãy ngủ trước khi quyết định chuyện gì…nghĩa là hãy để suy nghĩ lại từ từ trước khi quyết định.

VD: I need to sleep on it before I buy this car.

I think you might want to sleep on it before you talk to him.

Nhóm liên quan: , ,