Atlatic Tri ân khách hàng tại Nghệ An

Nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập, Atlantic đã tổ chức buổi tri ân khách hàng tại Nghệ An.

Ms.Myngoc