Của phụ huynh học sinh

12

Tâm sự của phụ huynh

Vậy là lần đầu tiên con không cùng Bố mẹ đón Xuân vui Tết ở thành phố Hải Dương thân yêu. Bố mẹ và mọi người nhớ con nhiều.