Danh sách Top 10 trường y ở Mỹ

Nếu bạn đang có ý định du học Mỹ chuyên ngành y khoa thì chắc chắn bảng danh sách xếp hạng các trường y của Mỹ dưới đây rất cần thiết cho các bạn.

Danh sách 10 trường Y có mức phí thấp nhất

Medical school (name) (state) Tuition & fees (2011-2012) U.S. Newsresearch rank U.S. Newsprimary care rank
Baylor College of Medicine (TX) $29,508 21 49
Lake Erie College of Osteopathic Medicine (PA) $30,523 RNP* 52
Mayo Medical School (MN) $34,250 27 31
Ponce School of Medicine (PR) $36,311 RNP RNP
University of Pikeville (KY) $36,350 RNP RNP
Lincoln Memorial University (DeBusk) (TN) $37,419 RNP RNP
Edward Via College of Osteopathic Medicine—Virginia and Carolinas $37,910 RNP RNP
University of Miami (Miller) $40,492 53 48
Morehouse School of Medicine (GA) $40,792 RNP 27
Wake Forest University (NC) $41,385 42 19

Danh sách 10 trường Y có mức phí  cao nhất

Medical school (name) (state) Tuition & fees (2011-2012) U.S. Newsresearch rank U.S. News primary care rank
Tufts University (MA) $54,578 44 38
Temple University (PA) $54,218 47 86
Columbia University (NY) $52,659 8 43
New York University 52,576 26 77
Case Western Reserve University (OH) $51,062 24 35
Harvard University (MA) $51,043 1 15
Washington University in St. Louis $50,510 6 40
University of Southern California (Keck) $50,247 34 86
Boston University $50,160 31 31
George Washington University (DC) $50,036 55 83
Nhóm liên quan: ,