Đầu tư và định cư Mỹ

Mỹ có 3 chương trình dành cho doanh nhân mà theo đó doanh nhân và các thành viên gia đình có thể được cấp thẻ xanh định cư Mỹ chính thức cho cả gia đình. Ba chương trình bao gồm:

–       Đầu tư vùng khuyến khích – EB-5

–       Doanh nhân đa quốc gia: mở mới công ty con, chi nhánh: L-1A (visa không định cư)

–       Doanh nhân đa quốc gia: đã thành lập công ty con, chi nhánh: EB-1(c)

Chương trình ưu tiên nhất và nhanh gọn nhất phải nói đến là Visa EB-5. Chương trình EB-5 yêu cầu doanh nhân nước ngoài chứng minh đã đầu tư ở Mỹ tối thiểu 1 triệu USD và trực tiếp tạo ra 10 công việc làm cho người bản xứ. Để khuyến khích cho sự phát triển kinh tế, năm 1996, Mỹ chỉnh sửa bộ luật EB-5 thêm vào một số điều khoản. Thay vì phải đầu tư 1 triệu USD thì Mỹ cho phép doanh nhân chỉ đầu tư 500, 000 USD vào một trong những vùng được gọi là “regional center”, tạm dịch là vùng khuyến khích phát triển.

Nếu doanh nhân đầu tư vào dự án thuộc các vùng này thì chỉ cần đầu tư 500,000 USD thay vì 1 triệu USD. Việc tạo ra 10 công việc làm cũng có thể được chứng minh bằng cách gián tiếp thay vì phải chứng minh trực tiếp. Hiện tại, Mỹ có khoảng 40 “regional center” nhưng chỉ có khoảng 20 regional center là “active”, đang  có dự án. Mỗi một khu vực để được gọi là “regional center” thì  phải được chính phủ Mỹ cấp giấy phép. Chủ đầu tư phải chứng minh khu vực đó thỏa các điều kiện về dân số, tỉ lệ thất nghiệp v.v. trước khi được cấp phép là “regional center” để tham gia chương trình EB-5. Vấn đề ở đây là trong “Regional center” đó có dự án khả thi nào hay không và ai là chủ quản lý dự án và tính khả thi, độ an toàn của dự án.

Công ty Immigration, tuy không liên quan gì đến dự án đầu tư, nhưng được công ty American Life Inc ủy thác làm đại diện độc quyền tại Việt Nam trong việc hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về các dự án của American Life Inc tại Việt Nam. American Life là công ty đầu tiên được chính phủ Mỹ duyệt “regional center” ở Seattle, bang Washington từ năm 1996 kể từ khi luật EB-5 mới ra đời. American Life cũng là công ty duy nhất và đầu tiên kiện Bộ Di Trú Mỹ trong việc xin “xóa bỏ điều kiện” cho các nhà đầu tư sau 2 năm được cấp thẻ xanh.

Tỉ lệ thành công của các dự án của American Life đến thời điểm hiện tại là 100% và tỉ lệ thẻ xanh được cấp cho các nhà đầu tư luôn là 100% đối với các trường hợp đầu tư vào dự án của American Life.

Đến với dự án đầu tư của American Life và dịch vụ của chúng tôi, hai câu hỏi quan trọng nhất được trả lời:

  1. Tôi có thể được cấp thẻ xanh định cư Mỹ cho cả gia đình: vâng
  2. Tiền đầu tư có được an toàn: Vâng