Điều kiện du học Nhật Bản?

Điều kiện học lực cần có để du học Nhật Bản là gì mong công ty tư vấn giùm ?


Để có thể đi du học Nhật Bản bạn cần đáp ứng được những điều kiện sau:

  • Tốt nghiệp PTTH
  • Học lực : trên 5.0
  • Thi chứng chỉ Nat-Test (tùy trường)

Ms. Mỹ Ngọc, công ty tư vân du học Đại Tây Dương

Nhóm liên quan: ,