Điều kiện du học Úc

Tuy thuộc vào khóa học và cấp độ học bạn đăng ký mà bạn cần đáp ứng những điều kiện khác nhau nhưng có những yêu cầu dưới đây là một số yêu cầu cơ bản.

http://duhocminhanh.com/Images/news/aust_map.png

Tiếng Anh:

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục. Tối đa 50 tuần học ELICOS

Tài chính: Chứng minh tài chính cho chi phí học phí và chi phí sinh hoạt cho cả khóa học

Hệ phổ thông:

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Theo sự chấp nhận của cơ sở giáo dục.Các trường phổ thông trên khắp nước Úc thường có các điều kiện nhập học riêng biệt.

Tài chính: Chứng minh tài chính cho chi phí học phí và chi phí sinh hoạt trong 12 tháng đầu

Các khóa học chứng chỉ nghề và Dự bị Đại học:

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Vào thẳng khóa học chính, quí vị phải đạt điểm IELTS từ 5.5 trở lên. Vào học ELICOS trước khoá học chính, quí vị phải đạt điểm IELTS ít nhất là 4.5. Các bạn có thể học thêm một khoá tiếng Anh tối đa 30 tuần.Tốt nghiệp lớp 11 hoặc tương đương.

Tài chính: Chứng minh tài chính cho chi phí học phí và chi phí sinh hoạt trong 24 tháng đầu

-Lĩnh vực học không cấp chứng chỉ (Bao gồm các khóa học cơ bản, khóa học chuyển tiếp, hoặc các khóa học khác mà không cấp văn bằng hoặc chứng chỉ chính thức nào trong Hệ thống Bằng cấp của Úc):

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Vào thẳng khóa học chính, quí vị phải đạt điểm IELTS từ 5.5 trở lên. Vào học ELICOS trước khoá học chính, các bạn phải đạt điểm IELTS ít nhất là 4.5. các bạn có thể học thêm một khoá tiếng Anh tối đa 30 tuần. Tốt nghiệp lớp 11 hoặc tương đương

Tài chính: Chứng minh tài chính cho chi phí học phí và chi phí sinh hoạt trong 24 tháng đầu

Các khoá học Đại học

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Trình độ thông thạo Anh ngữ đáp ứng được yêu cầu của trường. Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông của Úc hoặc chứng chỉ nước ngoài tương đương như chứng chỉ GCA trình độ A với điều kiện học sinh phải đậu 3 môn học phù hợp. Hoặc đã học hết năm 1 đại học ở Việt Nam.

Tài chính: Chứng minh tài chính cho chi phí học phí và chi phí sinh hoạt trong 12 tháng đầu

– Nghiên cứu Sau đại học (Bao gồm: các văn bằng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ):

Ngoại ngữ và trình độ học vấn: Trình độ thông thạo Anh ngữ đáp ứng được yêu cầu của trường. Phải đáp ứng được yêu cầu của trường về kết quả và quá trình học tập.

Tài Chính: Phải trình bày trong đơn xin rằng quí vị có đủ tiền để trả cho việc đi lại, học tập và các chi phí sinh hoạt.

Nhóm liên quan: