Doanh nhân liên bang

Các điều kiện cơ bản nhất:

 1. Quản lý & sở hữu một phần hoặc toàn phần doanh nghiệp chuẩn (*) ở Việt Nam và tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp tối thiểu là 2 năm.
 2. Sở hữu tài sản tương đương 300,000 CND
 3. Cam kết tham gia cổ phần tương đương 33% doanh nghiệp chuẩn của Canada sau khi được nhập cư hoặc tạo ra một công ty mới và tạo ra ít nhất 1 việc làm cho người bản xứ. Việc cam kết này phải được thực hiện ít nhất là 1 năm sau 3 năm định cư tại Canada.
 4. Hội tụ được 35 điểm theo thang điểm di trú của diện doanh nhân liên bang.

Diễn giải điều kiện thứ nhất

Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn (*) phải đạt 2 trong 4 tiêu chuẩn sau:

 1. Phần trăm cổ phần nhân với số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian tương đương hoặc nhiều hơn số lượng 2 nhân viên làm việc toàn thời gian/năm. Ví dụ: Cổ phần trong công ty 50%, có 30 nhân viên trong công ty: (50 x 30)/100 = 15.  15>2. Thỏa điều kiện.
 2. Phần trăm cổ phần trong công ty nhân với doanh thu bán hàng/năm tương đương hoặc nhiều hơn 500,000 CDN. Ví dụ, phần trăm cổ phần là 90%, doanh số bán hàng là 1,000,000 CDN/năm. Cách tính: (90 x 1,000,000)/100 = 900,000 CDN. Thỏa điều kiện.
 3. Phần trăm cổ phần trong công ty nhân với lãi sau thuế tương đương hoặc lớn hơn 50,000 CDN. Ví dụ: Lãi sau thuế là 1250 CDN và có 50% cổ phần trong công ty. Cách tính: (1250 x 50)/100 = 625 CDN. Không thỏa điều kiện.
 4. Phần trăm cổ phần trong công ty nhân với giá trị tài sản ròng (tài sản – nợ phải trả) cuối năm của công ty bằng hoặc lớn hơn 125,000 CDN. Ví dụ: Tổng tài sản công ty sau khi trừ nợ là 150,000 CDN, cổ phần trong công ty là 50%. Cách tính: (150,000 x 50)/100 = 75,000 CDN. Không thỏa điều kiện.

Ưu điểm của chương trình:

 1. Không cần đặt cọc tiền cho chính phủ hoặc đi khảo sát.
 2. Không cần chứng minh 1,600,000 CDN như đầu tư Quebec , đầu tư liên bang
 3. Có thể dùng tiền đầu tư vào việc đầu tư thật sau khi được định cư.
 4. Có quyền chọn bất cứ thành phố nào để sinh sống, kinh doanh.

Khuyết điểm:

 1. Thời gian thụ lý khá lâu, trung bình 3 năm
 2. Có điều kiện kèm theo sau khi được định cư: phải thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn vào một doanh nghiệp có sẵn và phải tham gia vào công việc quản lý doanh nghiệp.