Du học Canada cần chuẩn bị gì ?

Cần chuẩn bị gì khi đi du học Canada ?

  • Chuẩn bị về tài chính : Để đi du học Úc, gia đình bạn cần phải có kể hoạch về tài chính (Học phí : 6.000 – 16.000 CAD và sinh hoạt phí : 6.000 – 12.000 CAD) và giấy tờ để chứng minh tài chính xin visa. Chứng minh tài chính là việc chứng minh số tiền và nguồn gốc số tiền để dành cho bạn đi du học.
  • Chọn trường thích hợp : Bạn phải tìm hiểu về chất lượng, khía cạnh giáo dục khác (ngành học, phương pháp đào tạo…), chi phí (học phí và sinh hoạt phí…), chương trình học Anh Ngữ, nơi ở, an ninh cá nhân, sinh hoạt xã hội (Cộng đồng người Việt hay hội sinh viên Việt Nam), địa thế và thời tiết …
Nhóm liên quan: