Du học Hà Lan cần gì ?

Cần đáp ứng những yêu cầu gì để du học Hà Lan ?

Để có thể du học ở Hà Lan bạn cần lưu ý các tiêu chuẩn sau:

  • Chuẩn bị về tiếng Anh : IELTS 6.0 trở lên
  • Chuẩn bị về kế hoạch tài chính : Học phí : 7.000 – 16.000 EURO và sinh hoạt phí : 6.000 – 10.000 EURO
  • Chọn trường thích hợp : Bạn phải tìm hiểu về chất lượng, khía cạnh giáo dục khác (ngành học, phương pháp đào tạo…), chi phí (học phí và sinh hoạt phí…), chương trình học tiếng, nơi ở, an ninh cá nhân, sinh hoạt xã hội (Cộng đồng người Việt hay hội sinh viên Việt Nam), địa thế và thời tiết …
Nhóm liên quan: ,