Du học Tây Ba Nha cần gì ?

Hiện tại du học Tây Ban Nha không phổ biến lắm với các du học sinh Việt Nam do vậy thông tin về du học Tây Ban Nha không nhiều. Công ty Atlantic có thể tư vấn giúp em du học Tây Ban Nha cần chuẩn bị gì ?

  • Chuẩn bị tiếng Tây Ba Nha / tiếng Anh : Trình độ tiếng tối thiểu A2 (theo chuẩn Châu Âu), học sinh sẽ phải phỏng vấn xin visa tại ĐSQ Tây Ba Nha bằng tiếng Tây Ba Nha hoặc tiếng Anh
  • Kỹ năng trả lời phỏng vấn : Atlantic hướng dẫn trả lời phỏng vấn xin visa
  • Chuẩn bị về sự khác biệt về văn hóa
  • Chọn trường thích hợp : Bạn phải tìm hiểu về chất lượng, khía cạnh giáo dục khác (ngành học, phương pháp đào tạo…), chi phí (học phí và sinh hoạt phí…), chương trình học tiếng, nơi ở, an ninh cá nhân, sinh hoạt xã hội (Cộng đồng người Việt hay hội sinh viên Việt Nam), địa thế và thời tiết …
Nhóm liên quan: