Du học Thụy Sĩ cần gì ?

Điều kiện để du lịch Thụy Sĩ là gì ?

  • Chuẩn bị về trình độ tiếng Anh : IELTS 4.5 trở lên
  • Chuẩn bị về kế hoạch tài chính : Học phí + sinh hoạt phí : 20.000 – 33.000 CHF
  • Chọn trường thích hợp : Bạn phải tìm hiểu về chất lượng, khía cạnh giáo dục khác (ngành học, phương pháp đào tạo…), chi phí (học phí và sinh hoạt phí…), chương trình học tiếng, nơi ở, an ninh cá nhân, sinh hoạt xã hội (Cộng đồng người Việt hay hội sinh viên Việt Nam), địa thế và thời tiết …
Nhóm liên quan: