Khảo sát Các trường Đại Học và Đất nước Tây Ban Nha

Hệ thống giáo dục Tây Ban Nha là một hệ thống giáo dục tiêu biểu trong nền giáo dục Châu Âu. Sự kết hợp giữa các trường Đại học có từ thời trung cổ và chương trình học hợp lý, thực dụng đầy tính hướng nghiệp chính là nét điển hình của quốc gia này.

Nhóm liên quan: