Kinh nghiệm về thống kê khoa học và công nghệ của Phần Lan

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là tổ chức tiên phong về phương pháp luận thống kê KH&CN, với một đơn vị chuyên trách về thống kê KH&CN và đổi mới.

Hội thảo: “Phương pháp luận thống kê KH&CN của OECD, kinh nghiệm của Phần Lan và thực tiễn của Việt Nam”

Công tác thống kê KH&CN cũng như phương pháp luận thống kê KH&CN hiện đại có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển KH&CN của mỗi quốc gia. Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là tổ chức tiên phong về phương pháp luận thống kê KH&CN, với một đơn vị chuyên trách về thống kê KH&CN và đổi mới. Tương tự, UNESCO có viện nghiên cứu về thống kê, trong đó có một đơn vị chuyên trách về thống kê KH&CN với các chương trình nghiên cứu, phát triển phương pháp luận định hướng ứng dụng cho các nước đang phát triển.

Hội thảo: “Phương pháp luận thống kê KH&CN của OECD, kinh nghiệm của Phần Lan và thực tiễn của Việt Nam” đã được Cục Thông tin KH&CN quốc gia phối hợp với Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo (IPP) tổ chức ngày 17.5.2011 nhằm góp phần nâng cao năng lực thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, làm nền tảng thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia (NIS). Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý, nghiên cứu KH&CN trong cả nước đã được nghe các chuyên gia cao cấp của Phần Lan và OECD trình bày những kinh nghiệm trong việc sử dụng phương pháp luận thống kê và khả năng ứng dụng phương pháp luận của OECD vào thực tiễn Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu cũng được nâng cao nhận thức về vai trò to lớn của công nghệ thông tin trong việc ứng dụng, triển khai nhiệm vụ thống kê KH&CN cũng như ý nghĩa của nó trong việc tiếp cận các phương pháp luận đổi mới về KH&CN.

SH

Nguồn: http://www.tchdkh.org.vn

Nhóm liên quan: ,