Phân biệt các trường cao đẳng tại CANADA

Canada có khoảng 175 học viện sau trung học, là thành phần của Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học của Canada (AUCC). Có nhiều tên gọi khác nhau như Cao đẳng cộng đồng, Học viện kỹ thuật, Cao đẳng – Đại học và Cégep.

Chức năng chủ yếu của các trường này là đáp ứng các nhu cầu huấn luyện về ngành kinh doanh, công nghệ và dịch vụ cộng đồng cũng như hướng nghiệp cho các học sinh trung học, những sinh viên đại học đang kiếm việc làm cũng như nhu cầu giáo dục thướng xuyên của người lớn. 18 viện trong số này có cấp Bằng Đại học và các bằng Đại học ứng dụng.

Có hai loại chương trình học để chọn lựa: hai đến ba năm ( hoặc ngắn hơn ) hướng nghiệp hay tập trung lý thuyết. Thực sự, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn theo học cao đẳng ( sau đại học ) để hoàn tất văn bằng kỹ năng chuyên môn nhằm xin việc dễ hơn, vì cao đẳng có nhiều chương trình hướng nghiệp hơn đại học, lớp nhỏ hơn và có thể ở bên ngoài phạm vi trường. Các trường cao đẳng vẫn có tiếng là những trung tâm có chất lượng hoàn hảo trong nhiều ngành như công nghệ thông tin, khai thác mỏ, sinh thái , khách sạn và du lịch.

Trường Cao đẳng dạy nghề (Career College)

Đây là trường tư có mịc tiêu chuẩn bị cho sinh viên đi vào thị trường việc làm sau thời gian học nghề ngắn. Điểm chủ yếu của trường là kỹ năng thực hành trong nhiều chương trình học như kinh doanh, vi tính và thư ký. Dù là trường tư, trường vẫn phải được chấp nhận và điều hành đảm bảo giữ được tiêu chuẩn và chất lượng của chương trình.

Cao đẳng – Đại học (University College)

Cao đẳng – đại học kết hợp đại học và cao đẳng, đặt cơ sở trên các chương trình thực hành và lý thuyết như ở đại học. Đúng như tên gọi, trường cao đẳng – đại học cấp phát bằng đại học và các chứng chỉ. Sinh viên có thể chọn lựa nhiều chương trình khác nhau. Các trường cao đẳng- đại học có những dịch vụ hỗ trợ sinh viên, các lớp học ít người và không khí đại học đậm nét. Các trường cao đẳng cũng có những chương trình học để lấy bằng hay chứng chỉ và các chương trình để chuyển tiếp lên đại học ( university transfer ).