Chứng minh tài chính du học

Hỏi đáp chứng minh tài chính du học Úc

Mong mọi người tư vấn giúp trường hợp của tôi. Tôi lựa chọn chương trình học thạc sỹ tại 41 trường đại học được hưởng bậc xét visa ưu tiên, nhưng để có được thư mời trường vẫn yêu cầu tôi chứng minh tài chính trước? Tôi không rõ được xét visa ưu tiên thì có phải chứng minh […]

Thay đổi mới về chứng minh tài chính du học Úc

Những Quy Định Về Nhập Cư yêu cầu sinh viên quốc tế cần phải đưa ra những bằng chứng về số tiền mình có để đảm bảo cho chi phí sinh hoạt và học tập tại Úc.