Nền giáo dục nước Anh

duhocAnh

Nước Anh hạn chế du học sinh quốc ở lại sau tốt nghiệp

Theo các quy định mới, các sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tại Anh phải có việc làm với mức lương tối thiểu 20.000 bảng Anh/năm (khoảng 30.000 USD/năm) mới được tiếp tục ở lại nước này.