songwon

z2618887488867_2782d550540634f92770043bb4b53f42

Trường Đại học Songwon Hàn Quốc – Top 3 – Gwangju

Trường đại học Songwon Hàn Quốc (송원대학교) là trường đại học dân lập ở Kwangju, được thành lập năm 1951, đến năm 2011 trở thành trường đào tạo hệ cử nhân 4 năm. Với sứ mệnh phụ trách giáo dục nền văn hóa Hàn Quốc cho người nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước […]