Trường cao đẳng Mỹ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Leeward

Trường Cao đẳng Cộng đồng Leeward là nơi học sinh các nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam tham dự học tập đông nhất.