Xếp hạng các trường đại học Châu Á

814031

Top 10 ĐH khoa học tự nhiên Châu Á

Hàng năm bảng xếp hạng tổng hợp các tiêu chí QS University Rankings: Châu Á vẫn đưa ra danh sách 300 trường đại học hàng đầu ở Châu Á.

814028

10 trường khoa học xã hội tốt nhất Châu Á

Bắt đầu từ năm 2009 thì hàng năm sẽ có bảng xếp hạng tổng hợp các tiêu chí QS University Rankings.Việc xếp hạng này dựa trên 9 chỉ số.

Top trường đại học đỉnh nhất Châu Á

Times Higher Education đưa ra đánh giá về các trường Đại học hàng đầu thế giới, với những nhận định riêng về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, khả năng học tập của sinh viên