Thành ngữ tiếng Anh hay gặp

Các bạn đã thấy nhiều thành ngữ mà các bạn biết cái nào người bản xứ thường dùng không? Hoặc cách dùng các thành ngữ đó? Bài viết dưới đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số thành ngữ hay gặp nhé.

1.Piece of cake – “một miến bánh”…ngon thơm, dễ ăn…nghĩa là dễ dàng.

Mình dùng thành ngữ trong trường hợp nào cũng được. Nếu mình dùng giọng “chảnh chảnh” nghe vui hơn.

A: Can you fix this computer for me?
B: Piece of cake!

Fixing this car is a piece of cake.

2. To kiss up to someone = hôn lên …tại sao hôn lên? Tại mình quỳ xuống nịnh bợ người ta..chu môi lên hôn họ…nghĩa là nịnh bợ
Thanh ngữ nay nghe lịch sự nhất trong những thành ngữ nghĩa là nịnh bợ nên dùng đâu củng được.

You need to kiss up to your boss to get a raise.
As a boss she does not like anyone who kisses up to her.

3.Break a leg…gẫy cái chân …câu này thời cổ điển có lẽ từ của dân Viking. Họ có những câu hài hước quá đáng…nghĩa là good luck = chúc may mắn.
Break a leg dùng để chúc may mắn khi minh biểu diễn trước đám đông (ca sĩ, dancer, diễn viên, đứng trước lớp khi diễn thuyết vv)

A: I’m going to sing tonight.
B: Break a leg!

4. To hit the books – đập vào sách….nghĩa là học bài.
Trường hợp nào dùng cũng được

See you guys later. I have to hit the books
I need to be home at six to hit the books.

5. To be under the weather – a dưới thời tiếc …bị thời tiết ảnh hưởng ..nghĩa là bị cảm/bệnh
Dùng cho bệnh cảm thôi! Bệnh tim/ung thư/thận vv không được dùng.

My dad is under the weather today.
I couldn’t come to work because I was under the weather.

6. To feel blue/ to have the blues …cảm giác xanh…mầu xanh là mầu lạnh/buồn…nghĩa là cảm giác buồn.

Dùng cho cảm giác buồn chán thôi. Không nên dùng trường hợp đám tang, tai nạn khủng khiếp vv.

He is having the blues today because he misses his family.
I feel blue right now because I don’t have a girlfriend.

Nguồn Kenny-N

Nhóm liên quan: ,