Trên đường hội nhập – Đại học Kookmin1

Trường Đại học tổng hợp Kookmin được thành lập vào năm 1946. Nằm tại vị trí trung tâm của thủ đô Seoul, Đại học Tổng hợp Kookmin hiện có 13 trường trực thuộc hệ đại học, 14 ngành hệ sau đại học.