Visa 102 – Con cái được nhận nuôi

Visa 102 là loại visa dành cho con cái được cha mẹ là công dân hay thường trú nhân Úc, hay công dân New Zealand đủ tư cách ở Úc nhận làm con nuôi hoặc đang tiến hành hồ sơ nhận con nuôi.


Người con được bảo lãnh phải đủ các điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

Khi đã được cấp Visa, sẽ được hưởng các quyền lợi về y tế, an sinh xã hội và nhập quốc tịch theo Luật quy định cho những người di dân. Có thể ra vào Úc bất cứ lúc nào trong vòng 5 năm, được làm việc cũng như học tập.

Cha mẹ ở Úc phải cam kết bảo lãnh 2 năm về mặt tài chính cho người con. Nếu được yêu cầu, có thể người bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”.

Các tiêu chuẩn xem xét:

  • Cha/mẹ nhận con nuôi phải hợp pháp và tuân thủ những quy định theo luật Việt Nam, cũng như có sự can thiệp của chính quyền nhận con nuôi ở cả nước Úc và Việt Nam.
  • Đồng thời, người bảo lãnh phải chứng minh đã tạm trú ở Việt Nam ít nhất là 12 tháng trước khi nộp đơn xin Visa.
  • Một điểm khác mấu chốt ở đây là người con được nhận nuôi phải dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn và vẫn còn độc thân.
Nhóm liên quan: