Visa 116 – Chăm sóc người thân

  • Visa cho thân nhân hay thành viên trong gia đình người bảo lãnh ở Úc đang cần sự chăm sóc đặc biệt của người thân ở Việt Nam, đặc biệt là về chăm sóc về y tế.
  • Người thân được bảo lãnh phải đủ các điều kiện về sức khỏe, không mắc các bệnh nghiêm trọng, không phạm pháp phạm tội.
  • Khi đã được cấp Visa, sẽ được hưởng các quyền lợi về y tế, an sinh xã hội và nhập quốc tịch theo Luật dành cho những người di dân. Có thể ra vào Úc bất cứ lúc nào, được làm việc cũng như học tập.

* Các điều kiện xem xét:

  • Thân nhân hay thành viên trong gia đình ở Úc cần sự chăm sóc đặc biệt của người thân ở Việt Nam ngoài những chăm sóc về y tế. Sự chăm sóc này phải được tiếp diễn trong vòng ít nhất là 2 năm.
  • Thân nhân hay thành viên gia đình được định nghĩa có thể là vợ/chồng, con cái, cha/mẹ, anh/chị/em, ông/bà, cô dì/chú bác, cháu (là ruột thịt hay của lần hôn nhân trước) của người được bảo lãnh ở Việt Nam.

– Người bảo lãnh ở Úc phải cam kết bảo lãnh 2 năm về mặt tài chính cho thân nhân ở Việt Nam. Nếu được yêu cầu, có thể người bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”.

Nhóm liên quan: