Visa 445 – Độc lập (con phụ thuộc)

  • Loại visa này dành cho con cái phụ thuộc có thể là con ruột hay con của vợ/chồng trong lần hôn nhân trước, có cha/mẹ đang sở hữu Visa tạm theo diện bảo lãnh vợ/chồng và chưa được cấp Visa định cư chính thức.
  • Visa cho phép trẻ được ra vào Úc hay thường trú vĩnh viễn ở Úc theo Visa của cha/mẹ bảo lãnh.

Người con được bảo lãnh phải dưới 18 tuổi và còn độc thân. Nếu trên 18 tuổi thì phải chứng minh vẫn phụ thuộc tài chính vào cha/mẹ.
Cha/mẹ phải có quyền giám hộ hợp pháp đối với con: quyết định nơi người con sẽ cư trú, được phép của tòa án đưa con ra khỏi quốc gia đang sinh sống, hay được ủy quyền hợp pháp của người giám hộ cho phép trẻ di cư,…

  • Phải hội đủ điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp theo yêu cầu.
  • Nếu được yêu cầu, có thể cha/mẹ bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”.
Nhóm liên quan: