Visa Bảo lãnh cha mẹ

Yêu cầu cơ bản:

Người xin visa định cư Cha mẹ phải đạt được các yêu cầu cơ bản dưới đây:

  • Có con cái sinh sống ở Úc ít nhất là 2 năm trước ngày nộp đơn. Người con đó phải là công dân Úc, hoặc có thẻ thường trú nhân Úc, hoặc là công dân New Zealand đủ tư cách ở Úc.
  • Được người con đó bảo lãnh. Trong trường hợp người con dưới 18 tuổi, người chung sống với người con đó, người họ hàng gần hoặc người giám hộ của người con, hoặc tổ chức cộng đồng có thể đứng ra bảo lãnh.
  • Phải thỏa mãn bài test về cân bằng gia đình (Ít nhất ½ số con của bạn phải đang sinh sống lâu dài ở Úc, hoặc số người con sinh sống thường trú ở Úc của bạn nhiều hơn ở bất cứ nước nào khác)
  • Không phạm pháp, phạm tội.
  • không mắc bệnh nghiêm trọng.
  • Bạn phải nộp phí visa (VAC) lần 1, lần 2 và người bảo lãnh phải chứng minh có một khoản tài chính thỏa đáng (AoS) kèm theo ký quỹ cam kết trợ cấp cho người xin định cư trong khoảng thời gian nhất định (AoS bond).

Diện cha mẹ có 3 loại phổ biến nhất:

1.      Cha mẹ theo diện thường Parent (Permanent Visa- Subclass 103) :

  • Thời gian chờ đợi rất lâu (khoảng 10 năm).

Charge Type

Charge Amount

1st installment

$1,420

2nd installment

$1,235

  • Đồng thời phải đóng tiền bảo trợ (AoS Bond cho 2 năm) là 5,000 $ cho mỗi người được bảo lãnh, $2000 cho mỗi người đi theo trên 18 tuổi.

2.      Cha mẹ theo diện tạm trú có đóng tiền (Contributory Parent Temporary Visa – Subclass 173)

  • Thời gian chờ đợi khoảng 18 tháng.

Charge Type

Charge Amount

1st installment

$1420

2nd installment

$19,635

2nd installment
For applicants under 18 years

$1415

  • Sau khi tới Úc, và trong vòng 2 năm, gia đình phải nộp đơn với Bộ Di Trú và Quốc Tịch Úc để xin vào thường trú (chuyển sang Subclass 143). Khi đó:

Charge Type

Charge Amount

1st installment

$195

2nd installment

$13,090

2nd installment
For applicants under 18 years

Nil

3.      Cha mẹ theo diện thường trú có đóng tiền (Contributory Parent Migrant Visa- Subclass 143) :

Thời gian chờ đợi: khoảng 18 tháng.

Charge Type

Charge Amount

1st installment

$1,420

2nd installment

$32,725

2nd installment
For applicants under 18 years

$1,415

Đồng thời phải đóng tiền bảo trợ (AoS Bond cho 10 năm) là $10,000 cho mỗi người được bảo lãnh, $4,000 cho mỗi người đi theo trên 18 tuổi. Số tiền bảo trợ phải đóng với chính phủ Úc và số tiền này sẽ được hoàn lại sau 10 năm nếu người được bảo lãnh không hưởng trợ cấp của Bộ An Sinh Xã Hội Úc.

Với 3 loại visa cha mẹ nói trên, Bộ Di Trú và Quốc Tịch Úc cho phép người được bảo lãnh được kèm theo những người con còn lại tại Việt Nam định cư chung với cha mẹ nếu số người con tại Úc bằng hoặc nhiều hơn ở Việt Nam. Nếu những người con còn ở Việt Nam trên 18 tuổi thì phải chứng minh chúng  lệ thuộc vào đương đơn.