Visa Hàn Quốc: Visa tổng hợp ngắn hạn

Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính để chi trả kinh phí lưu trú tại Hàn Quốc hoặc chứng minh nhân thân, Những giấy tờ chứng minh khả năng tài chính hoặc chứng minh nhân thân Nội dung cải thiện về thủ tục cấp Visa tổng hợp ngắn hạn ( thường gọi là Visa C3).

1. Cấp visa đi một lần tư cách C-3 (tổng hợp ngắn hạn):

Đối tượng được cấp

  • Người có ý định lưu trú ngắn hạn với mục đích như du lịch

Hồ sơ nộp

Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính để chi trả kinh phí lưu trú tại Hàn Quốc hoặc chứng minh nhân thân

Những giấy tờ chứng minh khả năng tài chính hoặc chứng minh nhân thân

  • Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính: Giấy tờ chứng minh nộp thuế thu nhập, quyền sở hữu căn hộ từ 30 pyong trở lên (tương đương khoảng 100m2) , quyền sở hữu ô tô (ô tô phải là loại được sản xuất trong ít nhất 5 năm gần nhất), sổ tiết kiệm (từ $5,000 trở lên, đã gửi từ 3 tháng trở lên), giấy tờ chứng minh sở hữu bất động sản và quyền hội viên, giấy tờ chứng minh nộp bảo hiểm xã hội, giấy tờ có thể chứng minh sự thật về việc thụ hưởng trợ cấp năm…
  • Giấy tờ chứng minh về bản thân: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đang đi làm, giấy chứng nhận quyền công dân của quốc gia đó…
  • Người đăng ký chọn một trong những giấy tờ chứng minh khả năng tài chính được nêu ra ở trên để nộp. Trừ trường hợp ngoại lệ có thể phải bổ sung thêm trong phạm vi một loại giấy tờ nữa.
  • Trường hợp đã từng thăm quốc gia thành viên thuộc Tổ chức OECD trong 5 năm gần nhất hoặc có visa của quốc gia thành viên thuộc Tổ chức OECD còn hiệu lực thì được miễn giấy tờ chứng minh tài chính.
  • Trường hợp là học sinh thì phải có giấy tờ chứng minh đang còn đi học (giấy tờ chứng minh đang đi học hoặc bằng học sinh) và giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ và chứng minh quan hệ với bố mẹ mới được cấp visa.
  • Trường hợp đi du lịch do công ty thưởng, về cơ bản nếu nộp giấy tờ bảo đảm của công ty chủ quản thì sẽ được miễn nộp giấy tờ chứng minh tài chính.

Cũng có thể thu giấy tờ bổ sung khi cần thiết để tham khảo về quy mô, mức tín dụng, thành tích trước đây của công ty chủ quản.

  • Trường hợp người thuộc tầng lớp giàu có và có thế lực đưa người trợ giúp theo thì sẽ nộp giấy tờ bảo đảm thân phận của người sử dụng lao động thay cho giấy tờ chứng minh tài chính.
  • Trường hợp là người đứng đầu các cơ quan khác thì có thể miễn giấy tờ nếu cần thiết.

Nội dung cấp

Visa tổng hợp ngắn hạn có tư cách lưu trú (C-3), thời hạn lưu trú 90 ngày.

(Nguồn: Lãnh Sự Quán Hàn Quốc)

Nhóm liên quan: