Các hình thức du học tự túc phổ biến

Du học tự túc là hình thức du học sinh tự trả các chi phí liên quan đến du học. Hiện nay, có một số hình thức du học phổ biến với các học sinh, sinh viên.

Du học toàn phần

Du học toàn phần: du học sinh học toàn bộ chương trình ở nước ngoài, theo các chương trình học bổng hoặc tự túc.

Ưu thế của hình thức du học này là:

– Được tiếp thu nền văn hóa, xã hội và giáo dục của Mỹ, nên thuận lợi hơn trong việc tiếp thu, mở mang kiến thức

– Các kiến thức và kỹ năng học được có chất lượng và chiều sâu, thuận lợi cho sự nghiệp về sau.

Du học bán phần

Du học chuyển tiếp từ Việt Nam sang nước khác:

Đây là hình thức các trường Đại học trong nước liên kết với các trường Đại học ở nước ngoài để đào tạo bán du học. Sinh viên học một phần chương trình tại Việt Nam và phần còn lại tại nước ngoài

Ưu thế của loại hình du học này là:

– Tiết kiệm hơn về mặt chi phí so với du học toàn phần ở nước ngoài

– Là thời gian để kiểm chứng lý tưởng đối với du học sinh trước khi chính thức du học tại nước ngoài. Du học sinh có thời gian tập dượt các vấn đề: phương pháp học, quản lý bản thân và công việc … tự điều chỉnh cho phù hợp với việc du học tại nước ngoài về sau.

Du học chuyển tiếp giữa các nước ở nước ngoài:

Đây là hình thức du học cho phép sinh viên học theo từng giai đoạn ở những quốc gia khác nhau, bằng cấp thường do một trường nước ngoài liên kết đào tạo cấp. Các ưu thế của du học chuyển tiếp là:

– Chi phí có thể thấp hơn khá nhiều so với hình thức du học toàn phần tại các nước phát triển.

– Bằng tốt nghiệp được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, không chỉ tại Việt Nam hay ở một quốc gia cụ thể nào.

– Sinh viên có điều kiện đi nhiều nước, sống, học tập và trải nghiệm kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Những kiến thức này rất có lợi cho sinh viên khi ra công tác.

Nhóm liên quan: