Cách viết chữ tiếng Hàn

Ngay từ ban đầu khi học một ngôn ngữ có chữ viết tượng hình bạn cần năm được chắc thứ tự viết các nét để tránh trường hợp quen tay viết sai khó sửa về sau. Dưới đây là bảng hướng dẫn viết thứ tự các nét chữ viết của tiếng Hàn.

Nguyên âm đơn

Nguyên âm đôi

Phụ âm

Phụ âm kép

Xem thêm: Tìm hiểu tiếng Hàn Quốc

Nhóm liên quan: ,