Cẩm nang du học

Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ

Những hướng dẫn dưới đây giúp ông/bà chuẩn bị và nộp hồ sơ nhanh hơn ___________________ TRƯỚC NGÀY PHỎNG VẤN: Ông/bà cần chuẩn bị những giấy tờ sau, theo đúng thứ tự dƣới đây: NHỮNG GIẤY TỜ BẮT BUỘC PHẢI CÓ: Đối với tất cả đương đơn: 1. Chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ […]