Chi phí du học

Để các bạn có thể hình dung được sơ lược về chi phí khi đi du học, chúng tôi đưa tới cho các bạn tham khảo bảng chi phí du học tại một số nước.

Quốc Gia

Học phí/ năm

Sinh hoạt phí/ năm

Australia (Úc)

10.000 – 34.000 AUD

10.000 – 18.000 AUD

New Zealand

10.000 – 25.000 NZD

8.000 – 15.000 NZD

Anh

5.500 – 18.000 GBP

6.000 – 8.000 GBP

Mỹ

6.000 – 42.000 USD

5.000 – 14.000 USD

Thụy Sỹ

20.000 – 33.000 CHF

Đã bao gồm vào tiền học

Hà Lan

7.000 – 16.000 EURO

6.000 – 10.000 EURO

Canada

6.000 – 16.000 CAD

6.000 – 12.000 CAD

Nhật Bản

9.000 – 12.000 USD

6.000 – 7.000 USD

Hàn Quốc

6.000 – 8.000 USD

4.000 USD

Singapo

4.000 – 16.000 SGD

10.000 – 16.000 SGD

Pháp

Miễn phí

8.000 – 12.000 EURO

Tây Ba Nha

Tiếng Anh : 4.500 – 5.000 EURO. Miễn phí học chuyên ngành

6.000 – 10.000 EURO

Ms.Mỹ Ngọc, công ty tư vấn du học Atlantic