Chuẩn bị hồ sơ và hạn đăng ký học bổng SOSHI

1. Hồ sơ mang theo khi vào phòng thi

1.1 Học bạ photo công chứng

1.2 Chứng minh thư gốc hoặc Thẻ học sinh gốc

2. Hạn đăng ký tham dự hội thảo và thi học bổng

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

3. Lịch thi

Tháng 1/2015