Danh sách trường đại học hàng đầu thế giới

Danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới được công bố không hề gây ngạc nhiên cho mọi người. Danh sách 10 trường đứng đầu hoàn toàn là các trường thuộc Anh và Mỹ.

Đứng đầu Top 10 của Times Higher Education vẫn là một cái tên đến từ nước Mỹ, Viện công nghệ California (The California Institute of Technology). Đây là năm thứ 2 liên tiếp công nghệ California có vinh dự này.

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

10. Đại học Chicago (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 9

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

9. Đại học California, Berkeley (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 10

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

8. Học viện Hoàng gia London (Anh) – Xếp hạng năm ngoái: 8

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

7. Đại học Cambridge (Anh) – Xếp hạng năm ngoái: 6

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

6. Đại học Princeton (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 5

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

5. Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 7

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

4. Đại học Harvard (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 2

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

Đồng hạng 2. Đại học Stanford (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 2

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

Đồng hạng 2. Đại học Oxford (Anh) – Xếp hạng năm ngoái: 4

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới 2012/13

1. Viện công nghệ California (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 1

Nhóm liên quan: , , , ,