Điều kiện du học Anh là gì?

Nếu muốn du học tại Anh Quốc thì em cần những điều kiện gì ?


Điều kiện để du học tại Anh là :

  • Học sinh trên 7 tuổi
  • Điểm học bạ : trên 7,0
  • Chứng chỉ IELTS (nếu có)
  • Có khả năng tài chính đủ để chi trả cho quá trình du học
  • Sổ tiết kiệm mở trước 28 ngày khi xin visa và đứng tên học sinh (nếu học sinh trên 18 tuổi)
Nhóm liên quan: