Điều kiện du học Hàn Quốc

Đi du học Hàn Quốc cần đáp ứng được những yêu cầu nào ?

  • Tốt nghiệp PTTH
  • Học lực : trên 6.0
  • Phỏng vấn visa tại Hàn Quốc

Ms. Mỹ Ngọc, công ty tư vấn du học Đại Tây Dương

Nhóm liên quan: ,