Điều kiện du học Mỹ là gì ?

Điều kiện để đi du học Mỹ là gì ?

  • Đang/ đã tốt nghiệp THCS, PTTH, CĐ, ĐH, Thạc sỹ ….
  • Học lực khá
  • Chứng chỉ TOEFL (nếu có)
  • Có khả năng tài chính đủ để chi trả cho quá trình du học
  • Phỏng vấn visa tại ĐSQ

Ms. Mỹ Ngọc, công ty tư vấn du học Đại Tây Dương

Nhóm liên quan: