Học bổng Hà Lan

Châu Âu tìm cách thu hút du học sinh

Để thu hút du học sinh quốc tế nhiều trường đại học ở Châu Âu như Phần Lan, Hà Lan đã đưa ra những gói học bổng có giá trị cao thậm chí là học bổng toàn phần để thu hút sinh viên.