Bậc Đại học Pháp

697793

Hệ thống giáo dục Đại Học ở Pháp

Hệ thống giáo dục đại học của Pháp được chia làm hai hệ thống chính đó là các trường đại học công lập và các trường chuyên ngành với các mức học phí khác nhau.

Đại học Montesquieu – Bordeaux IV

Đại học Bordeaux IV có nguồn gốc từ trường Đại học Luật và Khoa học kinh tế từ thế kỉ XV . Trường được phân bổ thành 6 khoa trong các lĩnh vực : luật, Kinh tế và quản lý, Hành chính kinh tế và xã hội, một Viện Hành chính Doanh nghiệp và Viện đại học công nghệ (IUT) , một đóng tại Bordeaux, một đóng tại Périgueux.