Văn hóa xã hội Pháp

phap-3

Đất nước con người Pháp

Nước Pháp hình thành vào cuối thế kỷ IX và đến cuối thế kỷ XIV trở thành một quốc gia thống nhất. Thế kỷ XVIII nền văn minh Pháp đã phát triển rực rỡ ở châu Âu.