Du học Nhật Bản cần gì ?

Du học Nhật Bản cần chuẩn bị gì ?


  • Chuẩn bị về trình độ tiếng Nhật: Đạt được yêu cầu của trường (Có thể trường bên Nhật sẽ về phỏng vấn trực tiếp sinh viên Việt Nam). Học sinh có thể học tiếng Nhật tại trung tâm ngoại ngữ của Atlantic và nhân viên Atlantic sẽ luyện phỏng vấn với trường của Nhật.
  • Chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính
  • Chọn trường thích hợp: Bạn phải tìm hiểu về chất lượng, khía cạnh giáo dục khác (ngành học, phương pháp đào tạo…), chi phí (học phí và sinh hoạt phí…), chương trình học tiếng, nơi ở, an ninh cá nhân, sinh hoạt xã hội (Cộng đồng người Việt hay hội sinh viên Việt Nam), địa thế và thời tiết …

Ms. Mỹ Ngọc, Công ty tư vấn du học Đại Tây Dương

Nhóm liên quan: