Du học Singapo cần gì ?

Mình đang có ý định du học Singapore, mong công ty tư vấn giúp cần những thủ tục gì để đăng ký du học tại đây. ?

Thủ tục du học Singapo khá đơn giản và nền văn hóa thuộc khu vực Châu Á nên không quá khác biệt so với Việt Nam. Vậy trước khi đi du học, điều bạn cần tìm hiểu trước nhất là trường học, ngành học, chi phí, vị trí, thời tiết…

Ms. Mỹ Ngọc, Công ty tư vấn du học Đại Tây Dương

Nhóm liên quan: