Hội thoại ở bưu điện

Dưới đây là đoạn hội cơ bản thường gặp khi gửi hàng ở bưu điện.

Mary : 이 소포를 부치고 싶은데요.

[sopo-reul buchigo sipeundeyo.]

Tôi muốn gửi kiện hàng này.

Nhân viên Bưu điện : 어디로 보낼 거죠?

[Eodiro bonael kkeojyo?]

Bà muốn gửi tới đâu ?

Mary : 미국 LA로 보낼 거예요.

[Miguk LA-ro bonael kkeoyeyo.]

Đến Los Angeles, U.S.A.

Nhân viên Bưu điện : 소포를 저울 위에 올려 놓으세요.

[Soporeul Jeowul wie olryeo noeuseyo.]

Bà làm ơn đặt kiện hàng lên cân ?

내용물이 뭐예요?

[Naeyongmuri mwoyeyo?]

Kiện hàng này chưa gì vậy thưa bà?

Mary : 한국 도자기예요.

[Han-guk Dojagiyeyo.]

Đó là gốm Hàn Quốc.

Nhân viên Bưu điện : 1.5 킬로그램입니다. 요금은 이만 원입니다.

[Il-jjeom-o kilogeuraemimnida. Yogeumeun iman wonimnida.]

Trọng lượng của nó là 1.5 kilograms. Phí chuyển là 20,000 won.

Mary : LA까지 얼마나 걸리죠?

[LA-kkaji Oelmana geollijyo?]

Sẽ mất bao nhiêu lâu mới đến L.A?

Nhân viên Bưu điện : 보통 일주일 정도 걸려요.

[Botong iljju-il jeongdo geollyeoyo.]

Thường là mất khoảng hai tuần.

Nhóm liên quan: , ,