Hội thoại thường gặp khi nhập cảnh

Dưới đây là đoạn hội thoại cơ bản thường gặp khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Hàn Quốc.

http://himalaya.vn/media/80/images/thu%20tuc%20xin%20visa%20nhap%20canh%20hanquoc.jpg
Nhân viên hải quan : 여권을 보여 주세요.
[Yeokkwoneul boyeo juseyo.]
Xin anh cho xem hộ chiếu.
   
Tony : 여기 있습니다.
[Yeogi isseumnida.]
Đây ạ.
   
Nhân viên hải quan : 한국에는 무슨 일로 오셨습니까?
[Han-gugeneun museun illo osyeosseumnikka?]
Anh đến Hàn Quốc với mục đích gì ?
   
Tony: 관광하러 왔어요.
[Gwan-gwang-hareo wasseoyo.]
Tôi đi du lịch.

일 때문에 왔어요.
[Il ttaemune wasseoyo.]
Tôi đi công tác. / Tôi sang làm việc.

   
Nhân viên hải quan : 직업이 무엇입니까?
[Jigeobi mueosimnikka?]
Nghề nghiệp là gì?
   
Tony: 회사원입니다.
[Hoesawonimnida.]
Tôi là nhân viên công ty.
   
Nhân viên hải quan : 한국에 처음 오셨습니까?
[Han-guge cheo-eum osseyosseumnikka?]
Anh đến Hàn Quốc lần đầu à?
   
Tony: 네, 그렇습니다.
[Ne, geureosseumnida.]
Vâng, đúng vậy.

아니오, 두 번쨉니다. (두 번째입니다.)
[Anio, dubeonjjaemnida.]
Không, đây là lần thứ hai.

   
Nhân viên hải quan : 한국에 언제까지 계실 겁니까?
[Han-guge eonjekkaji gyesilkkeomnikka?]
Anh sẽ ở Hàn Quốc đến bao giờ ah?
   
Tony: 일주일 있을 겁니다.
[ Iljjuil isseulkkeomnida.]
Tôi sẽ ở trong một tuần.
Nhóm liên quan: ,