SSAT – Bài thi quyết định trường khi du học

SSAT (Secondary School Admission Test) gần như bài thi bắt buộc mà hầu hết các trường phổ thông tại Mỹ dựa vào để đánh giá khả năng suy luận định lượng của học sinh. SSAT là bài kiểm tra dành cho các đối tượng từ lớp 5 đến lớp 11 và được chia thành 3 cấp độ: Elementary, Middle và Upper. Hầu hết các trường phổ thông tại Mỹ đều dựa vào SSAT để đánh giá khả năng suy luận định lượng của học sinh.

Vượt qua rào cản SSAT của kì thi du học

Kết quả SSAT quyết định trường học cho bạn

Một điểm quan trọng của kì thi SSAT là sẽ có điểm phần trăm: So sánh điểm của một học sinh với điểm của tất cả các học sinh khác cùng độ tuổi và giới tính đã thi trong vòng 3 năm trở lại tại Mỹ và Canada. Khi nhận được điểm, các học sinh có thể gửi kết quả tới các trường cấp 3 mà học sinh muốn đăng kí.

Mỗi trường sau đó sẽ xem xét điểm dựa trên các tiêu chí riêng của mình. Điểm tổng cho bài thi sẽ là 1.500-2.400 cho bài thi của học sinh lớp 8 đến lớp11 và 1.320 – 2.130 cho học sinh lớp lớp 3 đến lớp 7.

Mục đích của kì thi SSAT

Học sinh nên nhớ rằng điểm SSAT không phải là điểm để tính thành tích học tập cũng không phải là chỉ số thể hiện tố chất sáng tạo của học sinh để được nhận vào trường. Kì thi SSAT chú trọng vào các kĩ năng cần thiết cho học sinh để học tập tại các trường tư thục như kĩ năng nói, định lượng và đọc mà không phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như thành tích học tập tại lớp.

Bí quyết vượt qua kì thi SSAT

Để tổ chức kì thi SSAT, hội đồng của trường sẽ thành lập một ủy ban bao gồm các chuyên gia và các giáo viên chuyên về SSAT. Câu hỏi trong kì thi sẽ được xem xét kĩ lưỡng bởi hội đồng nhằm đảm bảo phù hợp và mang tính phân loại. Trong thực tế, các bộ câu hỏi trong kì thi SSAT thường ở mức độ khó trung bình cho các thí sinh.

Hiện nay, SSAT là một kì thi được đánh giá cao về mức độ phân loại và thường được dùng như một trong những tiêu chí xét tuyển của các trường phổ thông tại Mỹ.

Nhóm liên quan: ,