Sự kiện

Phỏng vấn trực tiếp xin thư mời IUT – Pháp

Bạn đang lo lắng vì các trường đại học của Pháp đã không chấp nhận bạn? Học đại học không phải là con đường duy nhất để khẳng định mình. Các viện IUT ngày càng thu hút được nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đến học tập vì chương trình đào tạo rất linh […]