Điều kiện du học Anh

du-hoc-anh

Du học Anh cần gì ?

Sẽ là một thuận lợi lớn nếu như bạn đã thi IELTS và đạt đủ điểm theo yêu cầu của ĐSQ Anh, nếu sinh viên trên 18 và đi học chuyên ngành thì IELTS tối thiểu 5.0.