Hội thoại tiếng Hàn cơ bản

774591

Hội thoại cơ bản khi hỏi đường

Dưới đây là một đoạn hội thoại cơ bản khi hỏi đường và những từ khóa thường gặp trong những đoạn hội thoại có mục đích tương tự.

774492

Hội thoại cơ bản khi đi taxi

Dưới đây là một đoạn hội thoại mẫu miêu tả tình huống thường gặp khi bạn đi taxi ở Hàn Quốc.

767488

Hội thoại tiếng Hàn cơ bản

Dưới đây chúng tôi xin gửi đến bạn một số từ quen thuộc trong tiếng Hàn mà bạn có thể nghe thấy thường xuyên trong hội thoại hàng ngày cũng như trong những bộ phim Hàn Quốc.