Kinh nghiệm du học Trung Quốc

814050

Chia sẻ về du học Trung Quốc

xu hướng giới trẻ lựa chọn du học ở các nước cùng khu vực như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc ngày càng phổ biến. Dưới đây là bài phỏng vấn một du học sinh Trung Quốc về cuộc sống cũng như việc học.