Kinh nghiệm săn học bổng Pháp

273281

Cách săn học bổng Eiffel du học Pháp

Đây là học bổng do Bộ Ngoại giao Pháp cấp, khoảng 1000 euro/tháng (có thể thay đổi tuỳ theo mức độ giá cả). Có thể đây là loại hình học bổng nhiều du học sinh mơ ước ở có trị giá khá cao.