kobe toyo

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ KOBE TOYO

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ KOBE TOYO

I/GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Tên trường: Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo Địa chỉ : 4-5-7 Kitanagasa-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken Website : https://jp-college.com/vietnamese/about/ Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo được thành lập vào tháng 10 năm 2003, từ trường mẹ là Học viện y tế Kobe Toyo. Trường đặt tại Moto-machi, khu phố thuộc khu trung tâm của […]